Mediation

Bemiddeling geeft je de vrijheid zelf oplossingen uit te denken en uit te werken voor het conflict.

Juridische Dienstverlening

Consentrust legt zich toe op een dienstverlening op maat. Ervaring, onderhandelingsvaardigheden, technische kennis en een uitgebreid netwerk staan tot je dienst.

Coaching

Zowel voor organisaties als personen kan het zinvol zijn op coaching een beroep te doen om een verandertraject uit te werken en te begeleiden. Zo maak je het verschil.

Over ons

  • Bertrand Vanthournout

    Consentrust werd opgericht om gestalte te geven aan een specifieke visie omtrent conflictbeheersing, adviesverlening met het oog op duurzame oplossingen, en gedragen keuzes voor mens en organisatie. Mijn interesse gaat uit naar familiale ondernemingen, en de invloed van familiale relatiepatronen en waarden op de ondernemingscultuur, maar is daar zeker niet toe beperkt. Mijn CV vind je op LinkedIn.

Visie en Missie

  • VISIE

    Het is onze visie dat verschillen een rijkdom zijn voor mensen en organisaties, en dat de uitdagingen die zij stellen noodzakelijk zijn om te veranderen en te groeien.

    MISSIE

    Het is onze missie, in elk van onze activiteiten, onze cliënten te helpen om verschillen te overbruggen zodat positieve verandering kan worden gerealiseerd, gebaseerd op consensus en vertrouwen. Onze cliënten zijn vooral organisaties en ondernemingen en alle personen die erbij betrokken zijn, in welke hoedanigheid ook.

Bedrijf in de kijker

Callewaert-Wemel BVBA te Waregem, sportkinesisten met visie. In deze rubriek publiceren we regelmatig een artikel over een KMO of familiebedrijf.